Cung cấp một loạt các trò chơi trực tuyến, ngoài trải nghiệm thực tế của hiện trường.

 Điều khoản và điều kiện

FINGER FUN GLOBAL COOP   ĐƯỢC CẤP PHÉP VÀ QUY ĐỊNH ĐẦY ĐỦ TẠI VANUATU ĐỂ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ TRÒ CHƠI TƯƠNG TÁC

 1. Định nghĩa

1.1. Các điều khoản sau đây xác định các điều khoản và điều kiện chi phối việc bạn sử dụng bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp bởi, 

FINGER FUN GLOBAL COOP. (được gọi chung là " Nhà cung cấp ", "chúng tôi", "của chúng tôi", "nhà cung cấp" hoặc "chúng tôi" tùy theo ngữ cảnh yêu cầu) vào từng thời điểm và / hoặc thông qua trang web tại www. W8BET.com , bất kỳ trang web nào khác được điều hành bởi Nhà cung cấp (" (các) Trang web ") và bất kỳ Phần mềm nào (" (các) Dịch vụ "). Các điều khoản này nhằm mục đích được đọc cùng với các quy tắc chơi trò chơi cụ thể và các quy tắc cá cược chung (gọi chung là " Quy tắc Cược Nhà cái ") nếu có, và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác điều chỉnh việc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và quyền truy cập vào (các) Trang web và Thông tin có trong đó (gọi chung là "

1.2. Ứng dụng " có nghĩa là Phần mềm được cài đặt trên (các) Thiết bị chạy Hệ điều hành Apple iOS và Android OS (bao gồm mọi bản nâng cấp theo thời gian).

Cá cược " hoặc " (các) đặt cược " cho mục đích của các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm nhưng không giới hạn, đặt cược, chơi trò chơi và cờ bạc được thực hiện liên quan đến bất kỳ và / hoặc tất cả (các) Dịch vụ được cung cấp trên (các) Trang web ;

" (Các) thiết bị " có nghĩa là bất kỳ thiết bị truy cập ứng dụng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở máy tính cá nhân, máy tính xách tay, điện thoại di động, trợ lý kỹ thuật số cá nhân, điện thoại PDA, thiết bị di động và các thiết bị Apple iOS và Android OS được sử dụng để sử dụng và truy cập (các) Trang web và việc tham gia vào Dịch vụ;

Tài khoản Người chơi " có nghĩa là một tài khoản cá nhân duy nhất liên quan đến một địa chỉ hộ gia đình trong nước, do một cá nhân mở và duy trì với chúng tôi để cho phép người đó tham gia Cược;

Phần mềm " có nghĩa là bất kỳ phần mềm, chương trình máy tính, tệp dữ liệu hoặc bất kỳ nội dung nào khác (bao gồm bất kỳ thông tin người dùng nào liên quan đến những điều đã nói ở trên) bao gồm bất kỳ Ứng dụng nào do Nhà cung cấp cung cấp và cần được cài đặt trên Thiết bị của bạn để cho phép bạn sử dụng , truy cập và tham gia vào Dịch vụ thông qua Thiết bị của bạn; và

Sportsbook " có nghĩa là hệ thống trò chơi trên internet có thể truy cập và / hoặc được cung cấp tại một phần của Trang web có tên "Sportsbook", và tất cả các dịch vụ liên quan và các hoạt động chơi trò chơi trực tuyến trên đó.

 1. chấp thuận

 

2.1. Bằng cách (i) nhấp vào liên kết "ĐĂNG KÝ!" nút VÀ (ii) nhấp vào hộp xác minh bên cạnh dòng chữ "Bằng cách gửi đơn đăng ký này, tôi xác minh rằng tôi đủ tuổi hợp pháp và các hoạt động của tôi trên trang web này không trái với luật pháp thuộc thẩm quyền của riêng tôi. Tôi cũng chấp nhận tất cả các Điều khoản và Điều kiện và Chính sách Bảo mật bằng cách gửi đơn đăng ký này ", bạn thừa nhận và chấp nhận rằng:

 1. bạn đã đọc, hiểu đầy đủ và chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này;
 2. chấp nhận các chính sách và thông lệ được nêu trong Chính sách Cookie như được đề cập ở đây; và
 3. Các Điều khoản và điều kiện này tạo thành một thỏa thuận ràng buộc pháp lý ("Thỏa thuận") giữa bạn và Nhà cung cấp về việc sử dụng Dịch vụ.

2.2. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản và Điều kiện này, vui lòng KHÔNG nhấp vào nút "ĐĂNG KÝ!" hoặc hộp xác minh nói trên và không cố gắng sử dụng hoặc tiếp tục sử dụng bất kỳ Dịch vụ nào hoặc tải xuống và / hoặc cài đặt Phần mềm.

 1. Sửa đổi

3.1. Nhà cung cấp có toàn quyền sửa đổi, cập nhật và sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này và Quy tắc Cược Nhà cái (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) vào từng thời điểm và bất kỳ sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi nào như vậy sẽ được công bố trên (các) Trang web. Các Điều khoản và Điều kiện được sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi và Quy tắc Cược Nhà cái sẽ có hiệu lực khi được công bố trên (các) Trang web. Việc tiếp tục sử dụng, truy cập và tham gia vào Dịch vụ trên hoặc thông qua (các) Trang web và (các) Thiết bị của Nhà cung cấp sau khi xuất bản đó đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện đã được sửa đổi hoặc cập nhật và Quy tắc Cá cược Nhà cái được công bố theo thời gian .

3.2. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng trách nhiệm duy nhất của bạn là kiểm tra bất kỳ sửa đổi, cập nhật và / hoặc sửa đổi nào như vậy. Nhà cung cấp có thể, theo quyết định riêng của mình, thông báo cho bạn về những cập nhật và sửa đổi đó. Thông báo như vậy, có thể được cung cấp bởi Nhà cung cấp theo quyết định riêng của mình vào từng thời điểm, sẽ không tạo thành nghĩa vụ đối với Nhà cung cấp phải thông báo cho bạn về các sửa đổi, cập nhật hoặc sửa đổi đó.

 1. Thông tin và Sở hữu trí tuệ

4.1. Thông tin, tài liệu và dữ liệu được cung cấp hoặc có sẵn cho bạn trên hoặc được tạo và / hoặc được thu thập bởi (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc thông qua (các) Thiết bị và / hoặc dưới bất kỳ hình thức nào khác, bao gồm nhưng không giới hạn, các chương trình tiếp thị và tài liệu, kết quả, số liệu thống kê, dữ liệu thể thao và danh sách lịch thi đấu, tỷ lệ cược và số liệu cá cược, văn bản, đồ họa, nội dung video và âm thanh và các thông tin khác do Nhà cung cấp cung cấp (gọi chung là " Thông tin "), sẽ thuộc về Nhà cung cấp, những người được chuyển giao hoặc chuyển nhượng, người cấp phép của nó và / hoặc các bên liên quan và được cấp phép cho bạn chỉ để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn.

4.2. Lưu dưới dạng được cung cấp rõ ràng bởi các Điều khoản và Điều kiện này, bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, trình diễn công khai, đưa vào chương trình truyền hình cáp, xuất bản, truyền tải, bán, cho thuê , cho thuê hoặc cấp phép hoặc cung cấp Thông tin cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo, hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc Thiết bị nào khác mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Nhà cung cấp hoặc trong trường hợp là tài liệu của bên thứ ba , mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chủ sở hữu quyền sở hữu đối với tài liệu đó.

4.3. Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin được cung cấp trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị được bảo vệ bởi bản quyền, nhãn hiệu và các hình thức quyền sở hữu và trí tuệ khác. Tất cả các quyền, quyền sở hữu và lợi ích trong và đối với Phần mềm, Dịch vụ và Thông tin trên (các) Trang web thuộc sở hữu, cấp phép và / hoặc kiểm soát bởi Nhà cung cấp và / hoặc người cấp phép của Nhà cung cấp. Bạn xác nhận rằng bạn không có được bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào hoặc bất kỳ giấy phép nào đối với Phần mềm (ngoài những giấy phép được cung cấp rõ ràng theo Thỏa thuận này (xem Điều khoản 9.2 )), Dịch vụ và Thông tin thông qua việc bạn sử dụng và truy cập vào những điều đã nêu ở trên (các) Trang web và / hoặc thông qua bất kỳ (các) Thiết bị nào.

 1. Điều kiện sử dụng

5.1. Với điều kiện sử dụng Dịch vụ, bạn đảm bảo và cam kết rằng bạn sẽ không sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin cho bất kỳ mục đích trái pháp luật nào theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc điều đó bị cấm bởi và / hoặc vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Công dân của các quốc gia sau và vùng lãnh thổ của họ sẽ không được phép tham gia vào các hoạt động cá cược và / hoặc cờ bạc: Philippines, Đài Loan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Vương quốc Anh, Pháp, Guadeloupe, Guyana, Martinique và Reunion.Ngoài ra, luật pháp Singapore nghiêm cấm việc cung cấp (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc Phần mềm cho các cư dân và người dùng hiện có trên lãnh thổ Singapore và tất cả các cư dân và người dùng đó sẽ bị chặn truy cập (các) Trang web của họ toàn bộ. Đặc biệt (và ngoài tất cả các tuyên bố và bảo đảm khác được nêu trong các Điều khoản và Điều kiện này), bạn đảm bảo và cam kết như một điều kiện của việc sử dụng Dịch vụ của bạn:

 1. rằng bạn sẽ không hiện diện thực tế trong các lãnh thổ nói trên khi sử dụng hoặc truy cập (các) Trang web, Dịch vụ và / hoặc Phần mềm;
 2. rằng bạn đang hành động nhân danh chính mình và với tư cách cá nhân của bạn chứ không phải nhân danh người khác;
 3. rằng bạn không bị hạn chế bởi năng lực pháp lý hạn chế trong việc giao kết hợp đồng;
 4. rằng bạn không được chẩn đoán hoặc phân loại là một người nghiện cờ bạc hoặc đã bị chấm dứt Tài khoản Người chơi trước đó với Nhà cung cấp;
 5. rằng bạn là một trong số: (a) 18 tuổi; hoặc (b) bất kỳ độ tuổi hợp pháp nào khác hoặc độ tuổi trưởng thành được xác định bởi bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn, bất kỳ độ tuổi nào lớn hơn (" Tuổi hợp pháp ");
 6. rằng bạn hoàn toàn nhận thức được rủi ro mất tiền trong quá trình sử dụng Dịch vụ;
 7. rằng bạn không gửi tiền có nguồn gốc từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác theo luật của bất kỳ khu vực tài phán có liên quan nào;
 8. rằng bạn không tiến hành tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép và / hoặc có ý định sử dụng Tài khoản Người chơi của bạn được mở với Nhà cung cấp liên quan đến các hoạt động đó và bạn sẽ không sử dụng hoặc cho phép người khác sử dụng Dịch vụ và Tài khoản Người chơi của bạn cho bất kỳ các hoạt động tội phạm hoặc bất hợp pháp khác bao gồm rửa tiền nhưng không giới hạn, theo bất kỳ luật nào áp dụng cho bạn hoặc Nhà cung cấp;
 9. để giữ cho tên người dùng, số Tài khoản Người chơi và mật khẩu của bạn được an toàn, bảo mật và được bảo vệ chống lại việc truy cập hoặc sử dụng trái phép và để đảm bảo rằng bạn thay đổi mật khẩu của mình ngay lập tức hoặc thông báo cho Nhà cung cấp ngay lập tức nếu tính bảo mật của tên người dùng, mật khẩu hoặc số Tài khoản Người chơi của bạn đã bị xâm phạm dù sao. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại nào trong trường hợp tên người dùng, số Tài khoản Người chơi và mật khẩu của bạn bị tiết lộ cho bên thứ ba (cho dù cố ý hay vô tình);
 10. tự chịu trách nhiệm về bất kỳ và tất cả các hoạt động xảy ra dưới quyền truy cập và sử dụng Dịch vụ trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị dưới tên người dùng, số Tài khoản Người chơi và mật khẩu của bạn bất kể quyền truy cập đó và / hoặc việc sử dụng đã được bạn cho phép hoặc biết hay không;
 11. không được sử dụng Dịch vụ, (các) Trang web, (các) Thiết bị, Phần mềm hoặc Thông tin theo bất kỳ cách nào can thiệp hoặc có thể ảnh hưởng đến tính khả dụng của Dịch vụ và (các) Trang web đối với người dùng khác cũng như không làm bất kỳ điều gì làm suy giảm hoặc có thể làm suy giảm hiệu suất hoạt động của (các) Dịch vụ và Trang web;
 12. không được gạ gẫm hoặc theo bất kỳ cách nào để tìm cách lấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến những người dùng khác;
 13. không được tải lên hoặc phân phối bất kỳ chương trình, tệp hoặc dữ liệu nào có chứa vi rút, bị hỏng và / hoặc có thể ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động của (các) Thiết bị, Phần mềm, Dịch vụ và / hoặc (các) Trang web;
 14. rằng việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ và Thông tin trên và thông qua (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị là không bất hợp pháp hoặc bị cấm bởi luật áp dụng cho bạn hoặc các nghĩa vụ hợp đồng áp dụng cho cá nhân bạn hoặc cho cá nhân ở quốc gia mà bạn hiện đang truy cập (các) Trang web hoặc sử dụng (các) Thiết bị;
 15. không được sử dụng bất kỳ thiết bị, rô bốt, trình thu thập dữ liệu, phần mềm, quy trình hoặc phương pháp nào khác (hoặc bất kỳ điều gì thuộc bản chất đã nêu ở trên) để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động bình thường của Dịch vụ, (các) Thiết bị, Phần mềm, Trang web ( s), Thông tin hoặc bất kỳ giao dịch nào được cung cấp tại (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị;
 16. không đăng hoặc truyền tải lên (các) Trang web và / hoặc (các) Thiết bị hoặc cho bất kỳ người dùng nào khác, bất kỳ tài liệu nào đang hoặc có khả năng bị coi là (theo quyết định riêng của Nhà cung cấp) quấy rối, lạm dụng, xúc phạm, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiếm nhã, viêm nhiễm, hoặc phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính hoặc bản chất phân biệt đối xử, thù địch, khiêu dâm hoặc tục tĩu hoặc bất kỳ tài liệu nào có thể cấu thành hoặc khuyến khích hành vi bị coi là tội hình sự, cho phát sinh trách nhiệm dân sự, hoặc vi phạm bất kỳ luật hiện hành nào;
 17. rằng bạn không phải là viên chức, giám đốc, nhân viên, nhà tư vấn, chi nhánh hoặc đại lý của Nhà cung cấp hoặc bất kỳ công ty nào có liên quan đến Nhà cung cấp, hoặc người thân hoặc bạn cùng nhà của bất kỳ trường hợp nào ở trên;
 18. không can thiệp vào việc người dùng khác sử dụng Dịch vụ, (các) Trang web, Phần mềm, (các) Thiết bị và / hoặc Thông tin hoặc bắt đầu và / hoặc tham gia vào các cuộc khảo sát, cuộc thi, chuỗi thư hoặc đăng / truyền "thư rác", " thư rác "hoặc bất kỳ sự phổ biến hàng loạt email hoặc tin nhắn không được yêu cầu nào;
 19. rằng bạn thừa nhận rằng Trình tạo số ngẫu nhiên của Nhà cung cấp (" RNG ") sẽ xác định kết quả của các trò chơi được chơi trên (các) Trang web và bạn chấp nhận kết quả của tất cả các trò chơi đó. Bạn cũng đồng ý rằng trong trường hợp không xảy ra bất đồng giữa kết quả xuất hiện trên Phần mềm và máy chủ trò chơi, kết quả xuất hiện trên máy chủ trò chơi sẽ chiếm ưu thế và bạn thừa nhận và đồng ý rằng hồ sơ của chúng tôi sẽ là cơ quan cuối cùng xác định các điều khoản và hoàn cảnh bạn tham gia vào hoạt động chơi game;
 20. rằng bạn đồng ý rằng Nhà cung cấp hoặc công ty xử lý thanh toán thay mặt Nhà cung cấp sẽ xử lý tất cả các giao dịch tài khoản tài chính ("Người xử lý thanh toán "). Theo đây, bạn đồng ý rằng Bên xử lý thanh toán có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán nào nếu Bên xử lý thanh toán có lý do để tin tưởng hoặc có bất kỳ nghi ngờ nào rằng bạn có thể đang tham gia hoặc đã tham gia vào bất kỳ hoạt động gian lận, bất hợp pháp hoặc không phù hợp nào;
 21. rằng bạn chấp nhận rằng bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc cung cấp và bảo trì tất cả (các) Thiết bị, thiết bị máy tính và mạng viễn thông cũng như các dịch vụ truy cập internet mà bạn cần sử dụng để truy cập Dịch vụ. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ tổn thất nào gây ra cho bạn bởi internet hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ viễn thông nào mà bạn đã tham gia để truy cập vào Dịch vụ hoặc vào (các) Trang web;
 22. rằng bạn sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi nào hoặc hiển thị bất kỳ hành vi nào gây tổn hại đến danh tiếng của Nhà cung cấp hoặc nhà cung cấp phần mềm của họ hoặc bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ liên quan nào khác;
 23. rằng tất cả các chi tiết mà bạn cung cấp hoặc đã cung cấp trong quá trình đăng ký sử dụng Dịch vụ là chính xác và bạn sẽ tiếp tục cập nhật các chi tiết đó nếu có bất kỳ thay đổi nào;
 24. rằng bạn không thông đồng hoặc cố gắng thông đồng hoặc có ý định tham gia, trực tiếp hoặc gián tiếp, vào bất kỳ kế hoạch thông đồng nào với bất kỳ người chơi nào khác trong quá trình Cá cược;
 25. rằng chi tiết thẻ ghi nợ / thẻ tín dụng do bạn cung cấp trong quá trình đăng ký là thông tin của chủ tài khoản đã đăng ký và thẻ chưa bị báo cáo là bị mất hoặc bị đánh cắp;
 26. rằng trước đây bạn chưa nắm giữ Tài khoản người chơi đã bị Nhà cung cấp hoặc bất kỳ nhà điều hành trò chơi trực tuyến nào khác đình chỉ hoặc chấm dứt, tính lại bất kỳ khoản tiền nào thông qua Tài khoản người chơi hoặc duy trì Tài khoản người chơi hiện tại; và
 27. bằng cách mở Tài khoản Người chơi, bạn sẽ không cung cấp bất kỳ thông tin nào hoặc đưa ra bất kỳ tuyên bố nào cho Nhà cung cấp không đúng sự thật, sai sự thật, không chính xác hoặc gây hiểu lầm.

5.2 Việc sử dụng Dịch vụ, (các) Trang web và Phần mềm do Nhà cung cấp cung cấp có thể là một hành vi vi phạm. Nếu Nhà cung cấp không thể xác nhận rằng bạn đã đủ Tuổi hợp pháp, Nhà cung cấp có quyền đóng Tài khoản Người chơi của bạn và thực hiện thêm hành động nếu thấy phù hợp.

 1. Ứng dụng di động

6.1. Các điều khoản sau sẽ được áp dụng khi Dịch vụ được truy cập thông qua (các) Thiết bị di động:

 1. Nhà cung cấp hiện cung cấp Dịch vụ di động của mình thông qua Ứng dụng miễn phí, nhưng xin lưu ý rằng các mức giá và phí thông thường của nhà cung cấp dịch vụ của bạn, chẳng hạn như phí nhắn tin văn bản và dữ liệu, vẫn sẽ được áp dụng.
 2. Ứng dụng cho phép bạn truy cập một số chức năng có sẵn trên (các) Trang web. Quyền truy cập đó sẽ được điều chỉnh bởi các Điều khoản và Điều kiện này.
 3. Bạn thừa nhận rằng các điều khoản thỏa thuận với nhà cung cấp mạng di động tương ứng của bạn (' Nhà cung cấp dịch vụ di động ') sẽ tiếp tục được áp dụng khi sử dụng Ứng dụng. Do đó, bạn có thể bị Nhà cung cấp dịch vụ di động tính phí truy cập vào các dịch vụ kết nối mạng trong suốt thời gian kết nối khi truy cập Ứng dụng hoặc bất kỳ khoản phí nào của bên thứ ba có thể phát sinh. Bạn chấp nhận chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào phát sinh như vậy.
 4. Nếu bạn không phải là người thanh toán hóa đơn cho Thiết bị di động đang được sử dụng để truy cập Ứng dụng, bạn sẽ được cho là đã nhận được sự cho phép từ người thanh toán hóa đơn để sử dụng Ứng dụng.
 5. Ứng dụng này có sẵn cho các thiết bị di động cầm tay chạy Hệ điều hành Apple iOS và Android OS. Nhà cung cấp sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý để cung cấp Ứng dụng mọi lúc. Tuy nhiên, bạn thừa nhận Ứng dụng được cung cấp qua internet và mạng di động, do đó chất lượng và tính khả dụng của Ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý của Nhà cung cấp.
 6. Nhà cung cấp, nhóm công ty và nhà thầu phụ của Nhà cung cấp không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về việc Ứng dụng không khả dụng, hoặc bất kỳ khó khăn hoặc không thể tải xuống hoặc truy cập nội dung hoặc bất kỳ lỗi hệ thống liên lạc nào khác có thể dẫn đến Ứng dụng không khả dụng.
 7. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hỗ trợ hoặc bảo trì nào cho Ứng dụng.
 8. Để sử dụng Ứng dụng, bạn phải có điện thoại di động hoặc thiết bị cầm tay tương thích, truy cập internet và các thông số kỹ thuật tối thiểu cần thiết (' Yêu cầu phần mềm ').
 9. Yêu cầu phần mềm như sau: Thiết bị iOS của Apple chạy iOS 4 hoặc iOS 5 và thiết bị hệ điều hành Android chạy Android OS 2.1 đến OS 2.3; Ngôn ngữ: Anh, Khmer, Trung Quốc, Thái Lan, Việt Nam, Malay, Indo.
 10. Phiên bản của Ứng dụng có thể được nâng cấp theo thời gian để hỗ trợ thêm cho các chức năng và dịch vụ mới.
 1. Đăng ký và mở tài khoản người chơi và tư cách thành viên của bạn

7.1. Để chơi và đặt cược với Nhà cung cấp và sử dụng Dịch vụ, bạn phải hoàn thành đơn đăng ký mở Tài khoản Người chơi và làm thành viên theo cách được nêu trên (các) Trang web hoặc Ứng dụng (" Đơn đăng ký thành viên ").

7.2. Bạn đảm bảo, đại diện và cam kết rằng tất cả thông tin do bạn cung cấp khi đăng ký và hoàn thành Đơn đăng ký thành viên là chính xác, trung thực và đầy đủ về mọi mặt, bao gồm tên của bạn trên Đơn đăng ký thành viên (" Tên "), nguồn tiền (bao gồm cả ngân hàng liên quan tài khoản và số thẻ) và địa chỉ cư trú.

7.3.Nhà cung cấp sẽ thực hiện các biện pháp hợp lý và thích hợp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn khi được tiết lộ sẽ được giữ bí mật và sẽ được xử lý theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi được sửa đổi theo thời gian. Nhà cung cấp sẽ không báo cáo hoặc tiết lộ thông tin cá nhân của bạn trừ khi bị buộc phải làm như vậy bởi bất kỳ luật và quy định hiện hành nào, lệnh của Tòa án, hoặc của cơ quan thực thi pháp luật hoặc trò chơi có liên quan hoặc theo quy định khác trong Điều khoản và Điều kiện này. Bạn có trách nhiệm duy nhất là giữ bí mật thông tin cá nhân của bạn. Nhà cung cấp có quyền tiết lộ và chuyển thông tin cá nhân của bạn cho các nhà cung cấp dịch vụ quyết toán thanh toán tương ứng, các tổ chức tài chính,

7.4. Bạn có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo rằng luật áp dụng cho bạn không cấm bạn sử dụng và truy cập (các) Trang web và Thông tin có trong đó, tải xuống và cài đặt Phần mềm và / hoặc sử dụng và tham gia vào các Dịch vụ.

7,5. Nhà cung cấp yêu cầu bạn có thêm bằng chứng về nhận dạng và tuổi để xác minh Đơn đăng ký thành viên của bạn (ví dụ: giấy tờ tùy thân có công chứng và thẻ ghi nợ / tín dụng). Nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin chi tiết do bạn cung cấp ban đầu, bạn phải thông báo cho Nhà cung cấp về thay đổi liên quan ngay lập tức. Để xác nhận Tên và địa chỉ của bạn, Nhà cung cấp có quyền, ngoài ra còn có quyền xác nhận Tên và địa chỉ của bạn qua đường bưu điện. Nhà cung cấp có thể, theo quyết định của mình (hoặc theo yêu cầu của các cơ quan quản lý liên quan), thực hiện kiểm tra bảo mật bổ sung đối với bất kỳ thông tin nào mà bạn cung cấp. Bằng cách đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này, bạn đồng ý cho Nhà cung cấp quyền truy cập, sử dụng, xử lý và lưu trữ kết quả của bất kỳ xác minh nhận dạng hoặc kiểm tra nào có thể được thực hiện chống lại bạn.

7.6. Nhà cung cấp có quyền từ chối Đơn đăng ký thành viên của bạn mà không cần tham chiếu đến bạn hoặc chỉ định bất kỳ lý do gì.

7.7. Xin lưu ý rằng:

 1. Chỉ những trang được hiển thị trên trang thông báo hoặc trò chuyện trực tiếp của Nhà cung cấp, được coi là thuộc về Nhà cung cấp. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm về việc các thành viên của mình truy cập vào bất kỳ trang web lừa đảo nào khác giống hoặc giống với (các) Trang web của họ. Vui lòng liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng của Nhà cung cấp nếu có bất kỳ nghi ngờ nào.
 2. Không có email nào từ Nhà cung cấp sẽ chứa một siêu liên kết đến trang đăng nhập của nhà cung cấp hoặc đến một trang web lấy trực tiếp thông tin cá nhân của bạn bao gồm cả mật khẩu của bạn.
 3. Nhà cung cấp sẽ không bao giờ yêu cầu bạn tiết lộ mật khẩu, mã PIN hoặc Mã bảo mật của bạn qua điện thoại hoặc qua email.

7.8. Bạn chỉ được phép mở một Tài khoản Người chơi với Nhà cung cấp. Nếu Nhà cung cấp phát hiện ra rằng bạn có nhiều Tài khoản Người chơi với Nhà cung cấp, Nhà cung cấp có quyền, theo quyết định riêng của mình, coi tất cả các Tài khoản Người chơi mà bạn có với Nhà cung cấp như một Tài khoản Người chơi chung duy nhất, vô hiệu hóa tất cả tiền thắng cược và tiền hoàn lại tất cả các khoản tiền gửi (số tiền ít hơn đối với tiền thắng cược vô hiệu), chấm dứt (các) Tài khoản Người chơi bổ sung và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này với bạn.

7.9. Theo quyết định của mình, Nhà cung cấp sẽ được quyền khấu trừ một khoản phí hàng tháng (" Phí quản lý ") từ bất kỳ Tài khoản Người chơi nào: (1) có bất kỳ khoản tiền nào trong Tài khoản Người chơi đó; và (2) không được Người chơi sử dụng trong thời gian sáu tháng trở lên (" Tài khoản không hoạt động"). Số tiền Phí quản lý sẽ là số tiền 5 đô la Mỹ hoặc số tiền tương đương bằng đơn vị tiền tệ khác có thể được Nhà cung cấp quyết định theo quyết định riêng của mình. Phí Quản lý sẽ được khấu trừ vào Tài khoản Dormant hàng tháng bởi Nhà cung cấp và khoản khấu trừ đó sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng ngay sau tháng mà Tài khoản người chơi trở thành Tài khoản không hoạt động. Trong trường hợp số tiền trong Tài khoản không hoạt động ít hơn số tiền Phí quản lý, sau đó tất cả các khoản tiền trong Tài khoản Dormant đó sẽ được khấu trừ như khoản thanh toán cho Phí quản lý.Tài khoản Người chơi không còn là Tài khoản Không hoạt động sau khi Người chơi sử dụng Tài khoản Không hoạt động đó.

Theo mục đích của Khoản 7.9 này , từ "sử dụng" sẽ có nghĩa là bất kỳ hoạt động đặt cược, hoạt động gửi tiền hoặc hoạt động rút tiền nào được thực hiện liên quan đến Tài khoản người chơi hoặc Tài khoản không hoạt động; và từ "dùng" sẽ được hiểu tương ứng.

 1. Đặt Cược và Thủ tục Chấp nhận Cược

8.1. Nhà cung cấp chấp nhận đặt cược cho các trò chơi, thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị theo thời gian. Tất cả các cược như vậy phải tuân theo Quy tắc Cược Nhà cái có liên quan áp dụng cho từng sự kiện hoặc trò chơi, và các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu một lỗi hoặc sai sót rõ ràng xảy ra hoặc một người tham gia không chính xác được báo giá cho bất kỳ sự kiện nào, tất cả các cược đặt cho sự kiện đó sẽ bị vô hiệu. Trong trường hợp xảy ra bất kỳ sự cố nào đối với hệ thống chơi trò chơi của Nhà cung cấp, Nhà cung cấp có quyền hủy bỏ bất kỳ và tất cả các cược đã đặt.

8.2. Mặc dù có bất kỳ điều khoản nào khác trong các Điều khoản và Điều kiện này, Nhà cung cấp có quyền, theo quyết định tuyệt đối của mình, từ chối toàn bộ hoặc một phần của bất kỳ khoản đặt cược nào được đặt mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

8.3. Nhà cung cấp chỉ chấp nhận các cược được thực hiện qua internet và / hoặc (các) Thiết bị tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện này. Cược không được chấp nhận dưới bất kỳ hình thức nào khác (cho dù qua đường bưu điện, email, fax hoặc hình thức khác) và nơi nhận được sẽ vô hiệu bất kể kết quả như thế nào.

 1. Nhà cung cấp có quyền đình chỉ và / hoặc đóng Tài khoản người chơi của khách hàng bất kỳ lúc nào nếu Nhà cung cấp tin rằng bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào hoặc bất kỳ quy tắc hiện hành nào khác hoặc đã hành động theo cách gian lận, hack, tấn công, thao túng hoặc làm tổn hại đến tinh thần cá cược bình thường. Mọi khoản tiền thắng cược và / hoặc các khoản thanh toán bao gồm số dư trong Tài khoản Người chơi sẽ bị coi là mất giá trị và không hợp lệ. Bạn thừa nhận rằng Nhà cung cấp không phải thông báo trước cho bạn về bất kỳ sự chấm dứt nào như vậy.
 2. Bất kỳ hình thức "đặt cược bất thường" nào bao gồm việc sử dụng trí tuệ nhân tạo, chương trình phần mềm và / hoặc "bot" trên Internet sẽ bị VOID mà không cần thông báo trước. Bất kỳ nỗ lực hoặc thực tế nào sử dụng các phương thức cá cược như vậy của các thành viên hoặc sẽ dẫn đến việc chấm dứt Tài khoản Người chơi của họ.

8,4. Theo các quy định khác ở đây, cược sẽ được đặt hợp lệ nếu tên người dùng và mật khẩu của bạn đã được nhập chính xác, tùy thuộc vào việc luôn có đủ tiền trong Tài khoản Người chơi của bạn.

8,5. Bạn chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ cách nào sau đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng):

 1. tên của bạn;
 2. số Tài khoản Người chơi của bạn;
 3. tên người dùng và mật khẩu của bạn; bất kể việc sử dụng những điều đã nói ở trên có được bạn cho phép hay không.

8,5A. Bạn nên tham khảo các điều khoản về Trò chơi có trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo rằng những người dưới tuổi vị thành niên không được phép và thực sự bị ngăn truy cập vào thông tin trên và / hoặc chi tiết thẻ ghi nợ / tín dụng của bạn để cho phép họ chơi thật với Nhà cung cấp.

 1. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn luôn tuân thủ các quy định của Điều khoản 8.5A này và tất cả việc chơi thật từ Tài khoản Người chơi của bạn là do bạn chứ không phải trẻ vị thành niên.
 2. Nếu bạn biết bất kỳ trường hợp nào như vậy do trẻ vị thành niên chơi với tài khoản của bạn, bạn nên báo cáo điều đó với lực lượng cảnh sát địa phương và nhận báo cáo bằng văn bản từ họ và số tham chiếu hồ sơ vụ án hoặc số tương đương và sau đó chuyển tiếp trường hợp tương tự đến Nhà cung cấp. nó sẽ báo cáo điều tương tự với cơ quan quản lý của mình và giải quyết vấn đề theo luật Vanuatu.

8.6. Bạn có trách nhiệm duy nhất là đảm bảo rằng các chi tiết của cược của bạn là chính xác. Theo các quy định khác ở đây, sau khi cược của bạn đã được đặt và sự chấp nhận của họ được Nhà cung cấp xác nhận, chúng không thể bị hủy bỏ, thu hồi hoặc thay đổi và sẽ được coi là bằng chứng thuyết phục liên quan đến các cược mà bạn đã đặt.

8.7. Xin lưu ý rằng tất cả các cược được ghi lại và ghi lại trong cơ sở dữ liệu nhật ký giao dịch. Nhật ký giao dịch của Nhà cung cấp là bằng chứng thuyết phục về tất cả các giao dịch và thời gian thực hiện các giao dịch.

8.8. Theo các quy định khác ở đây, cược sẽ được coi là hợp lệ và được Nhà cung cấp chấp nhận khi ID giao dịch được hiển thị trên màn hình của bạn và được phản ánh hợp lệ trong lịch sử giao dịch của bạn.

8,9. Không cho phép cá cược sau khi bắt đầu một sự kiện và / hoặc khi kết quả của một sự kiện được biết tại thời điểm đặt cược của bạn. Nếu bất kỳ sự kiện nào bị bỏ ngỏ để đặt cược một cách sai lầm sau khi sự kiện bắt đầu và / hoặc khi kết quả của một sự kiện được biết đến, Nhà cung cấp có quyền từ chối hoặc hủy bỏ các cược đã đặt đó mà không cần tham chiếu đến bạn. Việc chấp nhận bất kỳ đặt cược nào hoặc bất kỳ phần nào của chúng sẽ do Nhà cung cấp quyết định. Để tránh nghi ngờ, Điều 8.9 này không cấm đặt cược "đang chơi" hoặc "hiệp một".

8.10. Thời gian bắt đầu được quảng cáo của các sự kiện được hiển thị trên (các) Trang web chỉ dành cho mục đích thông tin. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà một cuộc đặt cược vô tình được Nhà cung cấp chấp nhận sau khi một sự kiện hoặc trận đấu đã bắt đầu, Nhà cung cấp có quyền hủy bỏ và vô hiệu lệnh cược đó.

8.11. Trừ khi có quy định khác trong các quy tắc cho mỗi môn thể thao hoặc sự kiện, kết quả của một trận đấu hoặc sự kiện sẽ được xác định vào ngày kết thúc cho mục đích cá cược. Bất kỳ cuộc điều tra nào sau đó có thể dẫn đến quyết định bị lật ngược sẽ không được Nhà cung cấp công nhận và việc thanh toán cược ban đầu sẽ có hiệu lực.

8.12. Nếu địa điểm tổ chức sự kiện thể thao bị thay đổi, tất cả các cược đặt dựa trên địa điểm ban đầu sẽ bị vô hiệu.

8.13. Người chiến thắng của một sự kiện hoặc trò chơi sẽ được xác định vào ngày sự kiện kết thúc theo Quy tắc Cược Nhà cái.

8.14. Nhà cung cấp không công nhận các trò chơi bị đình chỉ, các cuộc biểu tình hoặc các quyết định đảo ngược vì mục đích cá cược.

8.15. Nếu bạn bao gồm lựa chọn không về nhì hoặc vô hiệu trong một cược nhiều, cược sẽ chỉ được giải quyết trên các lựa chọn hợp lệ còn lại.

8.16. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ và tất cả các tỷ lệ cược, dòng và cược chấp có thể thay đổi mà không cần thông báo trước, và những điều đã nói ở trên sẽ chỉ được khắc phục tại thời điểm chúng tôi chấp nhận đặt cược.

8.17. Trường hợp lỗi hiển thị, nhầm lẫn hoặc lỗi hệ thống dẫn đến một số lẻ, dòng hoặc điểm chấp không chính xác được thực hiện trong một lần đặt cược, thì đặt cược hoặc một phần của cược đó nếu là nhiều cược / xiên sẽ bị vô hiệu. Với điều kiện lỗi, sai sót hoặc thất bại được sửa chữa kịp thời, Nhà cung cấp có thể theo toàn quyền quyết định của mình (nhưng không có nghĩa vụ) nỗ lực hợp lý liên hệ với bạn để cho phép lựa chọn đặt cược khác với tỷ lệ cược, dòng và điểm chấp chính xác .

8.18. Nhà cung cấp sẽ không chấp nhận bất kỳ cược nào được đặt đồng thời cho một sự kiện từ bạn.

8.19. Đối với bất kỳ khoản đặt cược nào và các giao dịch liên quan với đó, quyết định của Nhà cung cấp là quyết định cuối cùng và mang tính kết luận.

8,20. Bạn thừa nhận rằng RNG sẽ xác định việc xáo trộn và chia bài, kết quả của trò chơi sòng bạc và các sự kiện được tạo ngẫu nhiên khác nằm trong Dịch vụ của chúng tôi và bạn đồng ý chấp nhận việc xáo trộn và chia bài cũng như kết quả của trò chơi sòng bạc và các sự kiện được tạo ngẫu nhiên khác do RNG thực hiện, là cuối cùng và mang tính kết luận.

 1. Bản quyền phần mềm

9.1. Theo đây, bạn xác nhận và đồng ý rằng Phần mềm được cung cấp cho bạn (bằng cách tải xuống hoặc cách khác) để bạn sử dụng từ xa trên (các) Trang web hoặc thông qua Thiết bị của bạn là một phần của Dịch vụ và là tài sản của Nhà cung cấp và / hoặc người cấp phép của nó, và bạn không đạt được bất kỳ quyền nào đối với Phần mềm đó. Bạn không được phép điều chỉnh, sao chép, sửa đổi, tái sản xuất, lưu trữ, phân phối, hiển thị, biểu diễn công khai, phát sóng, đưa vào chương trình cáp, xuất bản, truyền, bán, thuê, cho thuê hoặc cấp phép hoặc giao tiếp hoặc cung cấp Phần mềm đó cho bất kỳ người nào khác, hoặc trên một trang web khác, dịch vụ trực tuyến hoặc bảng thông báo, hoặc trên bất kỳ phương tiện và / hoặc thiết bị nào khác.

9.2. Theo đây, Nhà cung cấp sẽ cấp cho bạn giấy phép cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và có thể thu hồi để cài đặt và sử dụng Phần mềm trên (các) Thiết bị của bạn ("Giấy phép") ĐƯỢC CUNG CẤP RẰNG việc cài đặt và sử dụng đó được thực hiện thông qua (các) Thiết bị ) mà bạn là người dùng chính.

9.3. Phần mềm được Nhà cung cấp cấp phép và phân phối chỉ nhằm mục đích cho phép người dùng cuối của Phần mềm truy cập và sử dụng đầy đủ các Dịch vụ.

9.4. Bạn sẽ không, cũng như không cho phép các bên thứ ba thay mặt bạn:

 1. cài đặt hoặc tải Phần mềm lên máy chủ của thiết bị được nối mạng khác hoặc thực hiện các bước khác để cung cấp Phần mềm thông qua bất kỳ biểu mẫu hoặc bảng thông báo nào, dịch vụ trực tuyến hoặc quay số từ xa, hoặc mạng cho bất kỳ người nào khác;
 2. phân phối, thuê, cho thuê, cấp phép phụ, sao chép, chuyển giao, chuyển nhượng hoặc cung cấp Phần mềm và / hoặc Giấy phép sử dụng Phần mềm cho bất kỳ người nào khác;
 3. cho phép bất kỳ người nào khác sử dụng Phần mềm;
 4. tạo hoặc cung cấp bất kỳ phương tiện nào (bao gồm, nhưng không giới hạn, thông qua trình giả lập) mà qua đó Phần mềm có thể được người khác sử dụng;
 5. dịch, thiết kế đối chiếu, dịch ngược, tháo rời, sửa đổi, khám phá, tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên toàn bộ hoặc một phần của Phần mềm và / hoặc mã nguồn của Phần mềm;
 6. sao chép, sửa đổi, dịch hoặc tạo bất kỳ tác phẩm phái sinh nào dựa trên toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu người dùng liên quan đến Phần mềm; hoặc
 7. nhập, truy cập hoặc cố gắng nhập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua hệ thống bảo mật của Nhà cung cấp hoặc can thiệp theo bất kỳ cách nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở, rô bốt và các thiết bị tương tự) vào Dịch vụ hoặc (các) Trang web hoặc cố gắng thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với Phần mềm và / hoặc bất kỳ tính năng hoặc thành phần nào của chúng.

9,5. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Phần mềm và tài liệu người dùng Phần mềm được cung cấp trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị hoặc cách khác, thuộc sở hữu của Nhà cung cấp và / hoặc người cấp phép của Nhà cung cấp và được bảo vệ bởi bản quyền, quyền nhãn hiệu và các các dạng quyền sở hữu trí tuệ và độc quyền. Theo đó, bạn thừa nhận rằng cấu trúc, tổ chức và mã nguồn của Phần mềm là bí mật thương mại có giá trị của Nhà cung cấp và người cấp phép của Nhà cung cấp. Bạn thừa nhận rằng việc lưu các quyền được cấp cho bạn theo Giấy phép, bạn không có được bất kỳ quyền hoặc lợi ích nào trong Phần mềm và / hoặc tài liệu người dùng Phần mềm.

9,6. Khi chấm dứt Thỏa thuận này vì bất kỳ lý do gì, Giấy phép được cấp theo Thỏa thuận này sẽ tự động bị thu hồi và bạn sẽ ngừng sử dụng Phần mềm và gỡ cài đặt Phần mềm khỏi (các) Thiết bị của mình.

9,7. PHẦN MỀM ĐƯỢC CUNG CẤP "NGUYÊN TRẠNG" KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO, ĐIỀU KIỆN, LỜI NÓI NÀO HOẶC TUYÊN BỐ, RÕ RÀNG HOẶC NGỤ Ý, TRUYỆN CỔ TÍCH HOẶC CÁCH KHÁC. NHÀ CUNG CẤP DƯỚI ĐÂY LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN, ĐIỀU KIỆN VÀ BẢO ĐẢM NGỤ Ý (BAO GỒM BẤT CỨ TÍNH KHẢ NĂNG, CHẤT LƯỢNG HÀI LÒNG VÀ PHÙ HỢP VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO). NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN.

9,8. NHÀ CUNG CẤP KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG PHẦN MỀM SẼ KHÔNG LẠM PHÁT HOẶC VIỆC VẬN HÀNH PHẦN MỀM SẼ KHÔNG CÓ LỖI HOẶC KHÔNG ĐƯỢC SỬA CHỮA HOẶC BẤT KỲ LỖI NÀO TRONG PHẦN MỀM SẼ ĐƯỢC SỬA ĐỔI HOẶC RẰNG PHẦN MỀM HOẶC DỊCH VỤ KHÔNG CÓ VIRUS. TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI TRUYỀN THÔNG HOẶC LỖI HỆ THỐNG PHÁT SINH KẾT NỐI VỚI VIỆC GIẢI QUYẾT TÀI KHOẢN HOẶC CÁC TÍNH NĂNG HOẶC CÁC THÀNH PHẦN KHÁC CỦA PHẦN MỀM MÀ KHÔNG CẦN CHÚNG TÔI, NHÀ CUNG CẤP PHẦN MỀM CỦA NHÀ CUNG CẤP SẼ CHỊU TRÁCH NHIỆM VỚI BẠN HOẶC BÊN THỨ BA VỀ BẤT KỲ KHOẢN PHÍ, CHI PHÍ NÀO, SẮP XẾP KẾT QUẢ TỪ CÁC LỖI NHƯ VẬY. NHÀ CUNG CẤP THÊM BẢO LƯU QUYỀN TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ LỖI NHƯ VẬY ĐỂ XÓA TẤT CẢ CÁC TRÒ CHƠI LIÊN QUAN TỪ PHẦN MỀM VÀ TRANG WEB VÀ THỰC HIỆN BẤT KỲ HÀNH ĐỘNG NÀO KHÁC ĐỂ SỬA CÁC LỖI NỮA.

9,9. Bằng cách này, bạn thừa nhận rằng việc bạn sử dụng Phần mềm không nằm trong sự kiểm soát của Nhà cung cấp. Bạn tự chịu rủi ro khi tải và sử dụng Phần mềm và trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm đối với bạn về bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát trực tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc đặc biệt nào (ngoại trừ thương tích cá nhân hoặc tử vong do sơ suất của chúng tôi).

9,10. Phần mềm có thể bao gồm thông tin bí mật là bí mật và có giá trị đối với nhà cung cấp phần mềm và / hoặc Nhà cung cấp. Bạn không được quyền sử dụng hoặc tiết lộ thông tin bí mật đó ngoài việc tuân thủ nghiêm ngặt các Điều khoản và Điều kiện.

9.11. Nhà cung cấp chỉ cho phép truy cập vào Dịch vụ thông qua các mạng được bảo mật bằng cách sử dụng mã hóa tên người dùng và mật khẩu. Bạn không thể chơi và đặt cược mà không thông qua đăng nhập bảo mật khách hàng của Nhà cung cấp.

9,12. Bạn không thể sử dụng Dịch vụ cho bất kỳ mục đích sử dụng thương mại nào hoặc thay mặt cho người khác. Bất kỳ việc sử dụng Dịch vụ nào của bạn chỉ nhằm mục đích riêng tư.

9.13. Bạn sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào sử dụng Tài khoản người chơi của bạn để sử dụng Dịch vụ và bạn sẽ không sử dụng Tài khoản người chơi hoặc phương tiện thanh toán của bất kỳ người nào khác để truy cập Dịch vụ hoặc (các) Trang web hoặc Phần mềm. Bạn có trách nhiệm đảm bảo rằng bạn hiểu các quy tắc và thủ tục của trò chơi được cung cấp như một phần của Dịch vụ và việc sử dụng trò chơi trực tuyến của bạn nói chung trước khi bạn chơi bất kỳ trò chơi nào như vậy.

9.14. Nhà cung cấp đang sử dụng các phương pháp tốt nhất hiện nay để mã hóa thông tin tên người dùng và mật khẩu cũng như bất kỳ thông tin nhạy cảm nào khác được chuyển đến và từ ứng dụng khách và máy chủ của nó, do đó đảm bảo an toàn cho chính bạn và Nhà cung cấp trước các nỗ lực thao túng của bên thứ ba. Bạn sẽ không đột nhập, truy cập hoặc cố gắng đột nhập hoặc truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua bảo mật của chúng tôi. Nếu Nhà cung cấp nghi ngờ rằng bạn đã cố gắng hoặc có thể cố gắng xâm nhập, truy cập hoặc bằng cách khác vượt qua bảo mật của chúng tôi hoặc Phần mềm, Nhà cung cấp sẽ có quyền chấm dứt ngay lập tức quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ và / hoặc có tài khoản của bạn bị khóa và Nhà cung cấp có quyền thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền.

 1. Thanh toán các giao dịch

10.1. Khi sử dụng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, tên của chủ thẻ phải giống với Tên. Nhà cung cấp có quyền không giải quyết giao dịch trong trường hợp có sự khác biệt giữa tên chủ thẻ và tên.

10.2. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản tiền còn nợ Nhà cung cấp và / hoặc những người chơi khác (tùy trường hợp). Đối với bất kỳ khoản thanh toán nào do bạn thực hiện, bạn đồng ý rằng bạn sẽ không thực hiện hoặc mua bất kỳ khoản bồi hoàn nào và / hoặc từ chối hoặc đảo ngược bất kỳ khoản thanh toán nào như vậy và bạn sẽ hoàn lại cho Nhà cung cấp mọi khoản bồi hoàn, từ chối hoặc việc hoàn trả các khoản thanh toán cũng như bất kỳ và tất cả các tổn thất và chi phí mà Nhà cung cấp phải gánh chịu do hậu quả của việc đó. Nhà cung cấp có thể, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, ngừng cung cấp dịch vụ hoặc thanh toán cho một số người dùng nhất định hoặc cho những người dùng thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ nhất định.

10.3. Số tiền thắng cược tối đa mà Nhà cung cấp trả cho bất kỳ thành viên nào cho bất kỳ:

 1. Cược cá cược thể thao được đặt với Nhà cung cấp sẽ được giới hạn ở mức 180.000 USD ( hoặc tương đương) cho mỗi khoản thanh toán hoặc khoản thanh toán tối đa theo từng loại đặt cược riêng lẻ, tùy theo mức nào thấp hơn; và
 2. Bất kỳ khoản đặt cược nào khác được đặt với Nhà cung cấp sẽ được giới hạn ở mức 600.000 USD (hoặc tương đương) cho mỗi khoản thanh toán hoặc khoản thanh toán tối đa theo từng loại đặt cược riêng lẻ, tùy theo mức nào thấp hơn.

10.4. Tiền thắng cược của bạn không bao gồm số tiền đặt cược và điều này cần được xem xét khi đặt cược.

10,5. Tất cả tiền thắng cược của bạn sẽ được ghi có vào Tài khoản Người chơi của bạn. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý với bạn theo bất kỳ cách nào đối với bất kỳ khoản tiền / tiền thắng cược nào được ghi có vào Tài khoản người chơi do nhầm lẫn và Nhà cung cấp có quyền vô hiệu hóa bất kỳ giao dịch nào liên quan đến các khoản tiền đó, tại thời điểm hoặc truy thu. Nếu tiền được ghi có vào Tài khoản Người chơi của bạn do nhầm lẫn, bạn có trách nhiệm thông báo cho Nhà cung cấp ngay lập tức.

10,6. Việc thanh toán bất kỳ khoản thuế, phí, lệ phí hoặc lệ phí nào có thể áp dụng cho tiền thắng cược của bạn theo bất kỳ luật hiện hành nào sẽ là trách nhiệm duy nhất của bạn.

 1. Các khoản tiền được thanh toán cho Nhà cung cấp không được giữ với tư cách là Cơ quan ủy thác của Người được ủy thác

11.1.Với điều kiện đôi khi được phép, đặt cược cho các trò chơi, thể thao và các sự kiện khác được quảng cáo trên (các) Trang web và / hoặc thông qua (các) Thiết bị với Nhà cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này (" Giao dịch "), theo đây bạn thừa nhận và đồng ý rằng bằng cách tham gia vào các Giao dịch, việc bạn thanh toán bất kỳ khoản tiền nào cho Nhà cung cấp không tạo ra bất kỳ mối quan hệ ủy thác nào giữa các bên và cụ thể là các khoản tiền đó không được Nhà cung cấp giữ với tư cách là người được ủy thác hoặc được ủy thác cho bạn hoặc thay mặt bạn cũng như không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ ủy thác nào thuộc bất kỳ bản chất nào của Nhà cung cấp đối với bạn, hãy lưu rằng khoản thanh toán đó của bạn sẽ tạo ra nghĩa vụ đối với phía Nhà cung cấp là phải giải trình số tiền đó bằng cách khoản nợ từ Nhà cung cấp cho bạn, luôn phải tuân theo,và phù hợp với các quy định có trong các Điều khoản và Điều kiện này và Thủ tục Rút tiền của Nhà cung cấp.

 1. Thu tiền thắng cuộc

12.1. Tiền thắng cược của bạn từ các cược đã thanh toán được ghi có vào Tài khoản Người chơi của bạn và sẽ được rút theo Quy trình Rút tiền của Nhà cung cấp và khi cung cấp bản sao giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ và / hoặc thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ để Nhà cung cấp hài lòng.

12.2. Nếu công ty phát hành thẻ của bạn cho phép, tiền thắng cược của bạn có thể được ghi có vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ đã được sử dụng để đặt tiền gửi ban đầu. Một séc hoặc chuyển khoản ngân hàng sẽ chỉ được phát hành bằng Tên và khi một khoản tiền gửi đã được thực hiện bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ, điều này cũng phải giống với tên của chủ thẻ đã đăng ký.

12.3. Doanh thu ít nhất 1 lần trên giá trị tiền gửi cần phải đạt được trước khi có thể yêu cầu rút tiền. Nhà cung cấp có quyền tính phí vào Tài khoản Người chơi của bạn để trang trải tất cả các chi phí hợp lý liên quan đến cả việc gửi và rút tiền.

12.4. Tất cả các khoản phí ngân hàng mà Nhà cung cấp phải chịu phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ giao dịch cá cược nào của bạn sẽ do bạn chịu và hoàn trả và Nhà cung cấp sẽ có quyền khấu trừ và bù đắp số tiền nói trên từ tiền thắng cược phải trả cho bạn hoặc từ Tài khoản Người chơi của bạn, như trường hợp có thể được.

12,5. Nhà cung cấp sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để giải phóng tiền của người chơi bằng phương pháp ưa thích của họ. Tuy nhiên, khi cần thiết để tuân thủ luật pháp, quy định địa phương và để đảm bảo an ninh cho cả hai bên, Nhà cung cấp có quyền giải phóng tiền thắng cược của người chơi bằng cách sử dụng phương thức thanh toán phù hợp nhất được xác định theo quyết định tuyệt đối của Nhà cung cấp.

 1. Chính sách hoàn lại tiền

13.1. Sòng bạc của chúng tôi không hoàn lại tiền trong trường hợp khoản tiền gửi xác nhận đã được sử dụng để đặt cược, bao gồm cả quỹ tiền thưởng cá cược.

13.2. Tất cả các trò chơi phải được chơi một cách công bằng và kết quả của trò chơi không được ảnh hưởng bởi Người dùng. Điều này bao gồm việc sử dụng phần mềm máy tính, rô bốt hoặc hệ thống cờ bạc.

13.3. Sòng bạc của chúng tôi có mọi quyền từ chối hoàn lại tiền hoặc đảo ngược các giao dịch trong khi chờ xác minh Tài khoản của Người chơi. Điều này nhằm đảm bảo bất kỳ giao dịch nào được thực hiện với Chúng tôi đều được thực hiện ngay cả sau khi đã hoàn tiền. Bạn có nghĩa vụ xuất trình giấy tờ tùy thân có công chứng nếu cần. Chúng tôi có thể yêu cầu hộ chiếu, giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, hóa đơn điện nước, bản tuyên thệ hoặc giấy khai sinh. Nếu một tài liệu như vậy không được gửi cho Chúng tôi trong vòng hai (2) ngày kể từ ngày yêu cầu, việc hoàn trả hoặc đảo ngược có thể bị từ chối. Sau đó, tài khoản được đề cập sẽ bị tạm ngưng và tất cả các khoản tiền sẽ bị mất, với quyết định như vậy là dứt khoát, ràng buộc và không thể kháng nghị.

13.4. Yêu cầu hoàn lại tiền sẽ chỉ được xem xét nếu yêu cầu đó được yêu cầu trong vòng hai mươi bốn (24) giờ đầu tiên kể từ khi giao dịch bị cáo buộc hoặc trong vòng ba mươi (30) ngày nếu Người chơi cáo buộc rằng một cá nhân khác (hoặc trẻ vị thành niên) đã truy cập vào Tài khoản người chơi. Chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào như vậy theo quyết định riêng của mình.

13,5. Số tiền hoàn trả không được vượt quá số dư khả dụng của tài khoản trò chơi chưa được sử dụng trong trò chơi / giao dịch. Yêu cầu phải được gửi phù hợp với khoản 4 của các quy tắc này.

13,6. Bạn có trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả các hoạt động và giao dịch diễn ra thông qua việc sử dụng bất kỳ hình thức nào sau đây (hoặc bất kỳ sự kết hợp nào của chúng):

 1. tên của bạn;
 2. số Tài khoản Người chơi của bạn;
 3. tên người dùng và mật khẩu của bạn; bất kể việc sử dụng những điều đã nói ở trên có được bạn cho phép hay không.

13,7. Bạn nên tham khảo các điều khoản về Trò chơi có trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo rằng những người dưới tuổi vị thành niên không được phép và thực sự bị ngăn truy cập vào thông tin trên và / hoặc chi tiết thẻ ghi nợ / tín dụng của bạn để cho phép họ chơi thật với Nhà cung cấp.

 1. Chúng tôi sẽ cho rằng bạn luôn tuân thủ các quy định của Điều khoản 7 này và tất cả việc chơi thật từ Tài khoản Người chơi của bạn là do bạn chứ không phải trẻ vị thành niên.
 2. Nếu bạn biết bất kỳ trường hợp nào như vậy do trẻ vị thành niên chơi với tài khoản của bạn, bạn nên báo cáo điều đó với lực lượng cảnh sát địa phương và nhận báo cáo bằng văn bản từ họ và số tham chiếu hồ sơ vụ án hoặc số tương đương và sau đó chuyển tiếp trường hợp tương tự đến Nhà cung cấp. nó sẽ báo cáo điều tương tự với cơ quan quản lý của mình và giải quyết vấn đề theo luật Vanuatu.

13,8. Bạn chỉ được phép mở một Tài khoản Người chơi với Nhà cung cấp. Nếu Nhà cung cấp phát hiện ra rằng bạn có nhiều Tài khoản Người chơi với Nhà cung cấp, Nhà cung cấp có quyền, theo quyết định riêng của mình, coi tất cả các Tài khoản Người chơi mà bạn có với Nhà cung cấp như một Tài khoản Người chơi chung duy nhất, vô hiệu hóa tất cả tiền thắng cược và tiền hoàn lại tất cả các khoản tiền gửi (số tiền ít hơn đối với tiền thắng cược vô hiệu), chấm dứt (các) Tài khoản Người chơi bổ sung và / hoặc chấm dứt Thỏa thuận này với bạn.

13,9. Nhà cung cấp sẽ sử dụng những nỗ lực hợp lý của mình để giải phóng tiền của người chơi bằng phương pháp ưa thích của họ. Tuy nhiên, khi cần thiết để tuân thủ luật pháp, quy định địa phương và để đảm bảo an ninh cho cả hai bên, Nhà cung cấp có quyền giải phóng tiền thắng cược của người chơi bằng cách sử dụng phương thức thanh toán thích hợp nhất được xác định theo quyết định tuyệt đối của Nhà cung cấp.

13,10. Khung thời gian giao dịch hoàn tiền phụ thuộc vào phương thức thanh toán đã chọn. Chuyển khoản bằng thẻ ngân hàng tiêu chuẩn mất từ ​​1 đến 5 ngày làm việc.

 1. Khuyến mãi và tiền thưởng

14.1. Tất cả các chương trình khuyến mãi, tiền thưởng hoặc ưu đãi đặc biệt phải tuân theo các Điều khoản và Điều kiện này và bất kỳ điều khoản và điều kiện dành riêng cho chương trình khuyến mãi nào mà Nhà cung cấp có thể giới thiệu theo thời gian kết hợp với các điều khoản và điều kiện đó. Nhà cung cấp có quyền đình chỉ, thu hồi hoặc sửa đổi các khoản tiền thưởng hoặc chương trình khuyến mãi đó và / hoặc các điều khoản và điều kiện cụ thể điều chỉnh tương tự vào bất kỳ lúc nào.

14.2. Trong trường hợp Nhà cung cấp tin rằng người dùng đang lạm dụng hoặc cố gắng lạm dụng phần thưởng hoặc chương trình khuyến mãi khác, hoặc có khả năng thu lợi thông qua việc lạm dụng đó, thì Nhà cung cấp có thể, theo quyết định riêng của mình, chặn, từ chối, đình chỉ, giữ lại hoặc thu hồi bất kỳ người dùng từ bất kỳ phần thưởng hoặc khuyến mãi nào theo cách mà nó cho là phù hợp. Nhà cung cấp sẽ hành động một cách thiện chí để xác định xem có sự lạm dụng thực sự hoặc có chủ đích hay không, bao gồm nhưng không giới hạn ở nhiều hơn một yêu cầu khuyến mại cho mỗi hộ gia đình (theo Điều khoản 14.5 bên dưới), cố gắng can thiệp vào quá trình nhập cảnh, hoạt động của chương trình khuyến mại , hoặc vi phạm các quy tắc cho chương trình khuyến mại.

14.3. Xin lưu ý rằng khi bạn chuyển tiền thắng, tiền thưởng của bạn sẽ bị xóa khỏi Tài khoản Người chơi của bạn.

14.4. Mọi nỗ lực sẽ được thực hiện để ghi có vào Tài khoản Người chơi của bạn bất kỳ điểm khuyến mại nào trong vòng một ngày làm việc. Tiền thưởng khuyến mãi kiếm được trong một khoảng thời gian như tiền thưởng cuối tuần hoặc hàng tháng sẽ được trao trong vòng một ngày làm việc sau khi kết thúc khoảng thời gian đó, tức là vào thứ Hai sau cuối tuần hoặc vào ngày làm việc đầu tiên của tháng tiếp theo.

14,5. Tất cả khuyến mại chỉ có thể được xác nhận một lần cho mỗi người, hộ gia đình, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số thẻ tín dụng hoặc môi trường máy tính dùng chung như thư viện, nơi làm việc, hội huynh đệ, trường đại học hoặc trường học.

14,6. Trừ khi có quy định cụ thể khác, không có hai chương trình khuyến mãi nào có thể được sử dụng kết hợp và các chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khoản tiền gửi và đặt cược trên (các) Phần mềm và Trang web.

14,7. Nhà cung cấp có quyền hủy bỏ bất kỳ hoặc tất cả các cược được thực hiện bởi bất kỳ cá nhân / nhóm người nào hoạt động liên lạc / thông đồng và cố gắng gian lận. Chúng bao gồm cá nhân, người thân, tổ chức, nhà cái và nhân viên của họ. Số tiền trong Tài khoản người chơi như vậy sẽ bị tịch thu ngay lập tức.

14,8. Các chương trình tiền thưởng chỉ dành cho người chơi giải trí. Bất kỳ người chơi chuyên nghiệp hoặc người chơi nào, theo quyết định riêng của Nhà cung cấp, được coi là lạm dụng hệ thống tiền thưởng bằng bất kỳ cách nào, đều có thể bị thu hồi tiền thưởng và phải chịu các biện pháp trừng phạt khác. Lạm dụng tiền thưởng có thể được định nghĩa là (nhưng không giới hạn ở) khách hàng rút tiền mặt với mục đích gửi lại hoặc giới thiệu Tài khoản người chơi mới mà họ đang sử dụng. Các biện pháp trừng phạt có thể dưới hình thức tăng yêu cầu chuyển đổi hoặc mất hoàn toàn các đặc quyền tiền thưởng đối với Tài khoản người chơi vi phạm cũng như bất kỳ Tài khoản người chơi nào được liên kết. Nhà cung cấp có quyền hạn chế tính đủ điều kiện nhận các ưu đãi và tiền thưởng đặc biệt khi cần thiết. Điều này bao gồm (nhưng không giới hạn ở việc) đặt các hạn chế địa lý đối với tiền thưởng trận đấu do lạm dụng tiền thưởng.

 1. Bồi thường

15.1. Bạn đồng ý bồi thường hoàn toàn cho Nhà cung cấp, cổ đông, nhân viên, cán bộ, giám đốc, người được cấp phép, nhà phân phối, chi nhánh, công ty con, đại lý cho bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc yêu cầu bồi thường nào (bao gồm cả phí pháp lý hợp lý) có thể phát sinh do hoặc do hậu quả về, quyền truy cập của bạn vào (các) Trang web, tải xuống hoặc cài đặt Phần mềm, cá cược và / hoặc sử dụng Dịch vụ, Phần mềm và / hoặc Thông tin khác, và / hoặc bởi lý do vi phạm bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào và / hoặc Quy tắc Cược Nhà cái.

 1. Tuyên bố từ chối trách nhiệm và cảnh báo cụ thể

16.1.Đặt cược hoàn toàn do bạn lựa chọn, phán đoán, quyết định và rủi ro duy nhất. Khi làm như vậy, bạn xác nhận rằng bạn không thấy Dịch vụ, (các) Trang web và Thông tin là xúc phạm, phản cảm, không công bằng hoặc khiếm nhã. Một số khu vực pháp lý đã không giải quyết tính hợp pháp của cờ bạc trực tuyến trực tuyến và / hoặc ở nước ngoài trong khi những khu vực khác lại đặc biệt coi cờ bạc trực tuyến (trong phạm vi khu vực pháp lý và / hoặc ở nước ngoài) là bất hợp pháp. Chúng tôi không có ý định rằng bất kỳ ai nên sử dụng và truy cập (các) Trang web, Thông tin và / hoặc Dịch vụ mà việc sử dụng hoặc truy cập đó là bất hợp pháp. Tính sẵn có của Dịch vụ, Thông tin và (các) Trang web không được coi là một lời đề nghị, gạ gẫm hoặc lời mời của chúng tôi để sử dụng hoặc truy cập những điều đã nói ở trên ở bất kỳ quốc gia nào mà việc sử dụng hoặc truy cập đó là bất hợp pháp.

16.2.Dịch vụ, Phần mềm, (các) Trang web hoặc Thông tin được cung cấp trên cơ sở "nguyên trạng". Lưu như được cung cấp rõ ràng trong các Điều khoản và Điều kiện này, Nhà cung cấp không đại diện hoặc bảo đảm dưới bất kỳ hình thức nào đối với Dịch vụ, (các) Trang web, Phần mềm và Thông tin có trong đó. Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, mọi tuyên bố hoặc bảo đảm, dù rõ ràng hay ngụ ý, theo luật định hoặc theo cách khác liên quan đến Dịch vụ, Phần mềm, (các) Trang web và Thông tin theo đây đều bị loại trừ. Nhà cung cấp không đảm bảo rằng Dịch vụ, Phần mềm, (các) Trang web hoặc Thông tin sẽ chính xác, kịp thời, an toàn, không bị gián đoạn hoặc lỗi hoặc sự can thiệp từ bên ngoài dưới bất kỳ hình thức nào, hoặc bất kỳ khiếm khuyết nào đã xác định sẽ được sửa chữa. Nhà cung cấp không đảm bảo rằng Dịch vụ, Phần mềm, (các) Trang web, Thông tin hoặc máy chủ cung cấp chúng không có vi-rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã, chương trình, dữ liệu hoặc macro độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng hoặc bất kỳ tính năng nào khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ (các) Thiết bị và / hoặc dữ liệu nào bên trong. Bạn cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình (với chi phí của riêng bạn) để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và / hoặc (các) Thiết bị mà bạn sử dụng để sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, cài đặt Phần mềm và sử dụng (các) Trang web không khiến bạn có nguy cơ bị vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã máy tính độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng hoặc các hình thức can thiệp hoặc làm hỏng Thiết bị hoặc dữ liệu bên trong của bạn. dữ liệu hoặc macro hoặc bất kỳ tính năng nào khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ (các) Thiết bị và / hoặc dữ liệu nào có trong đó. Bạn cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình (với chi phí của riêng bạn) để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và / hoặc (các) Thiết bị mà bạn sử dụng để sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, cài đặt Phần mềm và sử dụng (các) Trang web không khiến bạn có nguy cơ bị vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã máy tính độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng hoặc các hình thức can thiệp hoặc làm hỏng Thiết bị hoặc dữ liệu bên trong của bạn. dữ liệu hoặc macro hoặc bất kỳ tính năng nào khác có thể ảnh hưởng đến bất kỳ (các) Thiết bị và / hoặc dữ liệu nào có trong đó. Bạn cam kết thực hiện các biện pháp phòng ngừa của riêng mình (với chi phí của riêng bạn) để đảm bảo rằng các quy trình, biện pháp và / hoặc (các) Thiết bị mà bạn sử dụng để sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, cài đặt Phần mềm và sử dụng (các) Trang web không khiến bạn có nguy cơ bị vi rút máy tính, phần mềm gián điệp, phần mềm quảng cáo hoặc mã máy tính độc hại, phá hoại hoặc làm hỏng hoặc các hình thức can thiệp hoặc làm hỏng Thiết bị hoặc dữ liệu bên trong của bạn.

16.3. Trong trường hợp có bất kỳ lỗi hệ thống hoặc thông tin liên lạc nào liên quan đến việc giải quyết Tài khoản Người chơi hoặc bất kỳ yếu tố nào khác của Dịch vụ, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm với bạn do bất kỳ lỗi nào như vậy và Nhà cung cấp có quyền hủy bỏ tất cả các cược bị ảnh hưởng bởi và thực hiện bất kỳ hành động nào để sửa lỗi đó.

16.4. Trong mọi trường hợp, Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm bất kỳ sự can thiệp hoặc hư hỏng nào đối với (các) Thiết bị của bạn hoặc dữ liệu chứa bên trong, liên quan đến việc bạn truy cập, sử dụng hoặc tham gia vào Dịch vụ, Trang web (các), Phần mềm và Thông tin. Nhà cung cấp hoàn toàn từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, tuyên bố và trách nhiệm liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ, (các) Trang web, Phần mềm và Thông tin, có thể được cung cấp bởi các bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn đối với các nhà cung cấp dịch vụ băng thông rộng và viễn thông các nhà cung cấp dịch vụ, và sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự mặc định, vi phạm hoặc không hành động nào của các đối tác bên thứ ba đó.

16,5.Nhà cung cấp, các công ty liên quan, chi nhánh, đối tác, cán bộ, nhân viên và đại lý của Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát hoặc chi phí nào, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, do hậu quả hoặc đặc biệt hoặc thiệt hại kinh tế phát sinh từ hoặc trong kết nối với việc bạn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, (các) Trang web, Phần mềm và Thông tin, hoặc việc bạn tải, cài đặt hoặc sử dụng Phần mềm bất kể Nhà cung cấp đã được thông báo về khả năng đó hay chưa. Trong bất kỳ trường hợp nào trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, tổng trách nhiệm pháp lý của Nhà cung cấp đối với bạn, nếu có, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào (cho dù trên cơ sở hợp đồng, sai phạm, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt hoặc theo cách khác) liên quan đến, hoặc phát sinh từ bất kỳ và tất cả các vấn đề, sự kiện hoặc tình huống liên quan trực tiếp đến bất kỳ đặt cược nào do bạn đặt với Nhà cung cấp,

16,6. Bạn thừa nhận rằng bất kỳ phần nào hoặc tất cả Thông tin có thể là tạm thời về bản chất và có thể được điều chỉnh, thay đổi hoặc sửa đổi, như được cung cấp trong các Điều khoản và Điều kiện này. Do đó, bạn thừa nhận rằng Thông tin được cung cấp chỉ để tham khảo và không cấu thành lời khuyên hoặc sự xúi giục, đồng thời không phải là chủ đề và sẽ không tạo thành cơ sở của bất kỳ tuyên bố ràng buộc, bảo hành, nghĩa vụ hợp đồng hoặc sự phụ thuộc nào vào bất kỳ bản chất nào của bạn .

16,7. Theo đây, bạn thừa nhận và đồng ý rằng tất cả các tuyên bố từ chối trách nhiệm và loại trừ trách nhiệm pháp lý trong các Điều khoản và Điều kiện này thể hiện sự phân bổ công bằng và hợp lý các rủi ro và lợi ích của Thỏa thuận, có cân nhắc tất cả các yếu tố liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn giá trị của việc xem xét được cung cấp bởi bạn với Nhà cung cấp. Bạn cũng đồng ý thêm rằng những tuyên bố từ chối trách nhiệm và giới hạn này sẽ có hiệu lực thi hành ở mức tối đa mà luật hiện hành cho phép.

16,8. Nếu bạn có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến kết quả của bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào, bạn phải gửi đơn khiếu nại đến Nhà cung cấp trong vòng mười bốn (14) ngày kể từ ngày có kết quả của bất kỳ trò chơi hoặc sự kiện nào. Trong trường hợp không chắc có sự khác biệt giữa kết quả xuất hiện trên Thiết bị của bạn và kết quả trong nhật ký giao dịch trong hệ thống của Nhà cung cấp, bạn đồng ý rằng kết quả trong nhật ký giao dịch hệ thống của Nhà cung cấp được Giám đốc công nghệ của Nhà cung cấp chứng nhận sẽ là kết quả và bằng chứng không thể chối cãi về kết quả đó.

16,9. Nhà cung cấp cam kết đưa ra các biện pháp giải quyết tranh chấp công bằng và kịp thời cũng như giải quyết mà không có chi phí hoặc gánh nặng quá đáng, hoặc giữ lại hồ sơ cá cược và giao dịch chi tiết về tất cả các giao dịch tài chính của mình. Các hồ sơ này được lưu trữ trong thời hạn năm (5) năm (kể từ ngày thực hiện giao dịch) và có thể tiếp cận với cơ quan giải quyết tranh chấp khi có yêu cầu.

16,10. Chuyển giao giữa các người chơi bị cấm . Theo chính sách và giao thức chống rửa tiền của Nhà cung cấp, Nhà cung cấp không cho phép hoặc cho phép chuyển tiền giữa các Tài khoản của Người chơi. Người chơi bị phát hiện đang chuyển tiền (bao gồm cả theo cách gọi là "bán phá giá chip poker") có thể bị hủy chuyển nhượng theo quyết định riêng và tuyệt đối của Nhà cung cấp. Trong trường hợp như vậy, theo quyết định của Nhà cung cấp, Tài khoản Người chơi đó có thể bị đóng và tất cả số dư Tài khoản Người chơi (bao gồm cả tiền gửi và tiền thắng cược) có thể bị mất.

16.11. Hiệp hội cá cược . Một người chơi hoặc một nhóm người chơi làm việc cùng nhau theo bất kỳ hình thức nào (còn được gọi là "tổ chức"), để nhận tiền thưởng / tiền thắng cược hoặc tiền thưởng hoạt động hoặc theo cách khác, tổng cộng chỉ có thể có một Tài khoản Người chơi và mọi Tài khoản Người chơi dư thừa sẽ được hợp nhất vào một Tài khoản Người chơi. Một khoản phí quản lý có thể bị tính phí và các khoản thanh toán bị từ chối cho mỗi Tài khoản Người chơi dư thừa, theo quyết định riêng của Nhà cung cấp. Tất cả các giao dịch đặt cược trong Tài khoản Người chơi dư thừa có thể bị hủy bỏ theo quyết định riêng của Nhà cung cấp. Chúng tôi cũng có quyền tước bỏ tiền gốc của bất kỳ khoản cá cược nào được thực hiện nhằm mục đích lừa gạt nhà cái về bất kỳ khoản tiền thưởng nào, cho dù người chơi thực hiện điều này một mình hay thông đồng với những người chơi khác hoặc các sách thể thao khác.

 1. Bảo lưu quyền, chấm dứt, đóng tài khoản người chơi hoặc tạm ngừng dịch vụ

17.1. Ngoài các quyền khác dành cho Nhà cung cấp theo Thỏa thuận này, Nhà cung cấp có quyền, theo quyết định riêng của mình, vô hiệu hóa bất kỳ khoản tiền thắng cược nào và mất bất kỳ số dư nào trong Tài khoản Người chơi của bạn, chấm dứt Thỏa thuận và / hoặc đình chỉ điều khoản của Dịch vụ / hủy kích hoạt Tài khoản Người chơi của bạn nếu Nhà cung cấp có cơ sở hợp lý để tin hoặc thiết lập bất kỳ điều nào sau đây:

 1. bạn có nhiều Tài khoản Người chơi đang hoạt động với Nhà cung cấp;
 2. Tên của bạn không khớp với tên trên (các) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ hoặc các tài khoản thanh toán khác được sử dụng để mua hàng và gửi tiền với Nhà cung cấp;
 3. bạn tham gia vào chương trình khuyến mãi của Nhà cung cấp và rút tiền trước khi đáp ứng các yêu cầu của chương trình khuyến mãi cụ thể đó;
 4. bạn cung cấp thông tin đăng ký không chính xác hoặc gây hiểu nhầm;
 5. bạn đã không cung cấp hoặc không cung cấp thông tin nhận dạng được yêu cầu;
 6. bạn không thuộc Tuổi hợp pháp;
 7. bạn truy cập và tham gia vào Dịch vụ từ một khu vực tài phán nơi luật pháp nghiêm cấm việc tham gia vào Dịch vụ;
 8. bạn đã "hoàn trả" hoặc mua một "khoản bồi hoàn" đối với chúng tôi hoặc từ chối bất kỳ giao dịch hoặc khoản tiền gửi nào mà bạn đã thực hiện cho Tài khoản Người chơi của mình;
 9. bạn đang gửi tiền có nguồn gốc từ tội phạm hoặc các hoạt động bất hợp pháp hoặc trái phép khác;
 10. bạn bị phát hiện đang gian lận hoặc cố gắng gian lận hoặc đã lừa bất kỳ ai hoặc bất kỳ bên nào, hoặc nếu Nhà cung cấp xác định rằng bạn đã sử dụng hoặc sử dụng trí thông minh nhân tạo hoặc hệ thống khác (bao gồm máy móc, máy tính, phần mềm hoặc các hệ thống khác hệ thống tự động) được thiết kế đặc biệt để đánh bại hệ thống của Nhà cung cấp hoặc bạn bị phát hiện đã thông đồng hoặc cố gắng thông đồng với những người chơi khác để lừa gạt Nhà cung cấp (hoặc những người chơi khác tùy trường hợp);
 11. bạn đã cho phép hoặc cho phép (cố ý hoặc vô ý) người khác sử dụng Tài khoản Người chơi của bạn;
 12. bạn không tuân thủ bất kỳ Điều khoản và Điều kiện nào được quy định trong Thỏa thuận này;
 13. Nhà cung cấp nên biết rằng bạn đã chơi tại bất kỳ trang web trò chơi trực tuyến nào khác trong bất kỳ trường hợp nào được nêu tại Điều 17.1 (i) đến (xi) ở trên; hoặc
 14. bạn không tiết lộ rằng bạn đang ở Philippines, Đài Loan, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, Singapore, Hồng Kông, Vương quốc Anh, Pháp, Guadeloupe, Guyana, Martinique và Reunion.

17.2. Nếu việc cung cấp Dịch vụ bị tạm ngưng và / hoặc Tài khoản Người chơi của bạn bị vô hiệu hóa theo Điều khoản 17.1 ở trên, thì việc cung cấp Dịch vụ sẽ chỉ được khôi phục và / hoặc Tài khoản Người chơi của bạn sẽ được kích hoạt lại sau khi chỉnh sửa cần thiết (nếu có khả năng đang được khắc phục) hành động đã được bạn thực hiện và việc khắc phục đó đã được xác minh với sự hài lòng của Nhà cung cấp.

17.3. Khi Tài khoản Người chơi bị tạm ngưng hoặc bị đóng vì bất kỳ lý do gì, Nhà cung cấp có toàn quyền quyết định:

 1. từ chối đăng ký bất kỳ ứng viên đăng ký nào trên (các) Trang web;
 2. từ chối chấp nhận bất kỳ cá cược nào;
 3. để thay đổi, tạm ngừng, loại bỏ, sửa đổi hoặc thêm bất kỳ trò chơi hoặc giải đấu nào;
 4. để thực hiện các yêu cầu về bạn, bao gồm cả séc tín dụng, với các tổ chức tín dụng và tài chính của bên thứ ba, phù hợp với thông tin bạn đã cung cấp cho Nhà cung cấp;
 5. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến đặt cược hoặc tiền thắng cược, quyết định của Nhà cung cấp sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc, quyền giữ lại một cách hợp lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền thắng cược nào cho đến khi xác minh được danh tính của người thắng cuộc để đảm bảo khoản thanh toán đó của số tiền trúng thưởng đang được thực hiện cho đúng người;
 6. giữ lại một cách hợp lý bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền thắng cược nào cho đến khi danh tính của người thắng cuộc được xác minh với sự hài lòng của Nhà cung cấp để đảm bảo rằng việc thanh toán số tiền thắng cược đang được thực hiện cho đúng người. Vì mục đích này, Nhà cung cấp còn có quyền, theo quyết định riêng của chúng tôi, yêu cầu bạn cung cấp cho Nhà cung cấp một ID được công chứng hoặc bất kỳ ID được chứng nhận tương đương nào theo luật hiện hành của khu vực tài phán của bạn;
 7. bất cứ lúc nào, để tiết lộ thông tin cá nhân nhất định của bạn cho bên thứ ba theo Chính sách Bảo mật của Nhà cung cấp, được quy định đầy đủ trong Chính sách Bảo mật của Nhà cung cấp; và
 8. trong trường hợp Nhà cung cấp nghi ngờ gian lận hoặc hoạt động gian lận từ phía bạn hoặc bất kỳ khoản thanh toán nào của bạn bị trả lại, Nhà cung cấp sẽ có quyền giữ lại bất kỳ khoản thanh toán hoặc số tiền trúng thưởng nào do bạn và nếu cần, thu bất kỳ khoản thanh toán nào một cách hợp pháp nợ của bạn. Nếu chơi trong bất kỳ trò chơi trực tiếp nào, trong bất kỳ trường hợp nghi ngờ nào đếm thẻ, Nhà cung cấp có quyền giữ lại bất kỳ số tiền rút nào từ tài khoản của bạn vượt quá số tiền gửi ban đầu của bạn.

17.4. Bạn có thể đóng Tài khoản Người chơi của mình bất kỳ lúc nào bạn chọn và trong trường hợp đó, Nhà cung cấp sẽ yêu cầu xác nhận yêu cầu của bạn bằng văn bản (email, fax, thư nhưng không bao gồm trò chuyện hoặc SMS) được gửi đến các chi tiết liên hệ được liệt kê trên (các) Trang web của chúng tôi theo thời gian. Việc đóng Tài khoản Người chơi của bạn sẽ có hiệu lực trong vòng 48 giờ và bất kỳ số dư nào có khả năng rút tiền sẽ phải tuân theo Thủ tục Rút tiền của chúng tôi. Bạn cần thông báo cụ thể cho các dịch vụ khách hàng của Nhà cung cấp và xác nhận điều tương tự bằng văn bản nếu vì bất kỳ lý do gì bạn yêu cầu đóng ngay Tài khoản Người chơi của mình.

17,5. Nếu bạn nghĩ rằng bạn cần tạm dừng cờ bạc, vui lòng liên hệ với nhóm hỗ trợ của Nhà cung cấp ngay lập tức và yêu cầu họ tạm thời đóng Tài khoản người chơi của bạn, nêu rõ bạn muốn đóng tài khoản của mình trong bao lâu: khoảng thời gian bảy ngày làm mát; thời gian làm mát một tháng; thời gian tự loại trừ sáu tháng; hoặc lâu hơn theo yêu cầu của bạn. Bạn sẽ không thể đăng nhập vào Tài khoản người chơi của mình trong khoảng thời gian bạn chỉ định.

 1. Liên kết đến các trang web bên ngoài

18.1. (Các) Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web bên ngoài bên ngoài (các) Trang web không được Nhà cung cấp duy trì. Các liên kết đến các trang web bên ngoài chỉ được cung cấp để thuận tiện cho bạn và Nhà cung cấp không chịu trách nhiệm và không cam kết đảm bảo rằng nội dung của các liên kết đó là chính xác, hiện tại hoặc được duy trì.

18.2. Nhà cung cấp, không chịu trách nhiệm cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý, đã không cung cấp hoặc xem xét, không phê duyệt hoặc xác nhận, và không đại diện hoặc bảo đảm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật của các trang web bên ngoài, bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được quảng cáo, được bán hoặc có sẵn trên các trang web bên ngoài như vậy.

18.3. Nhà cung cấp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng, vi phạm, sơ suất hoặc theo cách khác, đối với bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc theo bất kỳ cách nào liên quan đến việc bạn sử dụng bất kỳ liên kết nào đến các trang web bên ngoài được cung cấp trên (các) Trang web.

18.4. Trừ khi được cung cấp rõ ràng, Nhà cung cấp sẽ không được coi là có liên kết hoặc liên kết với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, nhãn hiệu thương mại hoặc dịch vụ nào, biểu tượng, chữ hiệu hoặc các thiết bị khác xuất hiện trên các trang web bên ngoài, hoặc bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào có thể được quảng cáo, bán hoặc nếu không được cung cấp trên các trang web bên ngoài, hoặc với các nhà điều hành hoặc chủ sở hữu của các trang web bên ngoài hoặc bất kỳ người nào có thể liên quan đến bất kỳ trang web bên ngoài nào theo bất kỳ cách nào.

 1. Liên kết đến (các) Trang web / Khung của (các) Trang web

19.1. Bạn không được liên kết hoặc tạo bất kỳ liên kết sâu hoặc nội dòng nào đến bất kỳ phần nào của (các) Trang web, Dịch vụ hoặc đóng khung Thông tin.

 1. Thêm hoặc ngừng trò chơi

20.1. Nhà cung cấp có quyền, không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ bên nào, theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo cho bạn, thêm các trò chơi hoặc chức năng mới vào (các) Trang web hoặc bắt đầu, ngừng, ngừng, hạn chế quyền truy cập hoặc sửa đổi bất kỳ trò chơi nào hoặc hoạt động bất cứ lúc nào.

 1. Vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này

21.1. Nhà cung cấp có quyền tìm kiếm tất cả các biện pháp khắc phục theo luật pháp và công bằng đối với bất kỳ vi phạm nào đối với các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm quyền từ chối hoặc hạn chế quyền truy cập vào Dịch vụ, (các) Trang web và Thông tin cho bất kỳ người cụ thể nào, hoặc để chặn quyền truy cập từ một địa chỉ Internet cụ thể hoặc thông qua bất kỳ (các) Thiết bị nào vào Dịch vụ, (các) Trang web và Thông tin, vào bất kỳ lúc nào và theo quyết định riêng và tuyệt đối của Nhà cung cấp mà không cần cung cấp bất kỳ lý do nào.

 1. Quyền ưu tiên

22.1. Các Quy tắc Cược Nhà cái, nếu có, và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác điều chỉnh việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và (các) Trang web sẽ tạo thành một phần không thể tách rời của các Điều khoản và Điều kiện này.

22.2. Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa các quy định của Quy tắc Cược Nhà cái và bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác điều chỉnh việc sử dụng và truy cập vào Dịch vụ, Phần mềm, Thông tin và (các) Trang web và các Điều khoản và Điều kiện này, trừ khi được cung cấp rõ ràng nếu không, các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

 1. Trường hợp bất khả kháng

23.1. Nếu Nhà cung cấp không thực hiện được hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này do xảy ra các sự kiện thuộc bất kỳ bản chất nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà cung cấp, bao gồm, nhưng không giới hạn ở bất kỳ Hành động nào của Chúa, thay đổi trong luật hoặc quy định hiện hành, hành động hoặc không hành động của cơ quan chính phủ, dân sự hoặc quân sự, lệnh của tòa án, hành động khủng bố, sét đánh hoặc hỏa hoạn, đình công, khóa cửa hoặc tranh chấp lao động khác, lũ lụt, dự thảo, chiến tranh, bạo loạn, trộm cắp, truyền tải hoặc lỗi hệ thống, sự cố hoặc gián đoạn trong việc cung cấp các dịch vụ viễn thông hoặc băng thông rộng, sự cố hoặc thiếu nguồn cung cấp điện hoặc thiết bị, thời tiết khắc nghiệt, động đất và thiên tai (" Sự kiện bất khả kháng"), việc thất bại hoặc chậm trễ như vậy không cấu thành sự vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này. Bạn đồng ý thực hiện mọi hành động cần thiết để giảm thiểu hậu quả của bất kỳ nguyên nhân nào như vậy.

23,2. Việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của Nhà cung cấp được coi là bị đình chỉ trong khoảng thời gian Sự kiện Bất khả kháng tiếp tục và Nhà cung cấp sẽ có thời gian gia hạn để thực hiện nghĩa vụ đó trong khoảng thời gian đó.

 1. Từ bỏ

24.1. Việc Nhà cung cấp không thực thi bất kỳ lúc nào bất kỳ điều khoản nào trong đây sẽ không được hiểu hoặc được coi là sự khước từ các quyền của Nhà cung cấp theo đây hoặc theo bất kỳ cách nào ảnh hưởng đến hiệu lực của toàn bộ hoặc bất kỳ phần nào của Điều khoản và Điều kiện này, hoặc ảnh hưởng đến hiệu lực quyền của Nhà cung cấp để thực hiện thêm hành động.

 1. Tính hiệu lực từng phần

25.1. Trong trường hợp bất kỳ hoặc bất kỳ phần nào của các điều khoản, điều kiện và quy định sẽ được cơ quan có thẩm quyền xác định là không hợp lệ, trái pháp luật hoặc không thể thi hành ở bất kỳ mức độ nào, điều khoản, điều kiện hoặc quy định đó sẽ bị cắt bỏ khỏi các điều khoản còn lại, các điều kiện và điều khoản sẽ tiếp tục có hiệu lực và có hiệu lực thi hành ở mức tối đa được pháp luật cho phép.

25,2. Trong những trường hợp như vậy, phần được coi là không hợp lệ hoặc không thể thực thi sẽ được sửa đổi theo cách phù hợp với luật liên quan để phản ánh ý định ban đầu của Nhà cung cấp trong phạm vi có thể.

 1. Toàn bộ thỏa thuận

26.1. Các Điều khoản và Điều kiện đại diện cho toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Nhà cung cấp và thay thế mọi thỏa thuận, hiểu biết hoặc sắp xếp trước đó giữa bạn và Nhà cung cấp, dù bằng miệng hay bằng văn bản.

 1. Luật chính quyền và quyền tài phán

27.1. Bạn đồng ý rằng việc bạn truy cập và sử dụng Dịch vụ, (các) Trang web, Phần mềm, Thông tin và việc giải thích các Điều khoản và Điều kiện này sẽ được điều chỉnh và hiểu theo luật của Vanuatu.

27,2. Bất kỳ tranh chấp, tranh cãi hoặc yêu cầu bồi thường nào, bạn đồng ý nộp mình vào quyền tài phán không độc quyền của các tòa án Vanuatu.

 
Đăng ký ngay bây giờ nhận $ 8 freebet
Dành cho thành viên mới
Đã là thành viên hay chưa? Đăng nhập tại đây