Cung cấp một loạt các trò chơi trực tuyến, ngoài trải nghiệm thực tế của hiện trường.
Các điều khoản và điều kiện

 Chung

 1. Tất cả ưu đãi chỉ giới hạn ở một tài khoản mở miễn phí cho mỗi cá nhân, gia đình, địa chỉ hộ gia đình, địa chỉ email, số điện thoại, tài khoản ngân hàng và địa chỉ IP.                 
 2. Ưu đãi của chúng tôi chỉ dành cho người chơi giải trí và W8BET theo quyết định riêng của chúng tôi có thể giới hạn tư cách khách hàng tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào.                             
 3. Chúng tôi có quyền thay đổi, chọn hoặc chấm dứt chương trình khuyến mãi, hoặc bất kỳ khía cạnh nào của nó, bất kỳ lúc nào và không cần thông báo trước. tất cả các Điều khoản & Điều kiện và Quy tắc của W8BET được áp dụng.                           
 4. Chỉ cho phép 1 phần thưởng hoạt động trong mỗi sản phẩm.                   
 5. Việc chuyển tiền phải được thực hiện trong vòng 30 ngày nếu không được quy định cụ thể trong chương trình khuyến mãi đó, để tránh bị bỏ quên tiền thưởng và số tiền trúng thưởng.                          
 6. Không khoan nhượng đối với việc lạm dụng tiền thưởng và / hoặc gian lận tiền thưởng.      

Chúng tôi biết về việc Lạm dụng & Gian lận tiền thưởng đang diễn ra trên các sản phẩm của chúng tôi. Vì lý do đó và để bảo vệ khách hàng chân chính của chúng tôi và cho phép sử dụng để cung cấp thêm tiền thưởng cho họ, các điều khoản sau đây sẽ có hiệu lực ngay lập tức.  

 1. Khuyến mãi và tiền thưởng có sẵn để thưởng cho những người chơi có giá trị của chúng tôi. Chúng tôi có chính sách không khoan nhượng đối với hành vi lạm dụng tiền thưởng và gian lận. Chúng tôi có quyền chặn tiền thưởng từ bất kỳ người chơi nào mà chúng tôi cho là đang lạm dụng các chương trình khuyến mãi của chúng tôi. Nếu nghi ngờ hoạt động gian lận hoặc lạm dụng, chúng tôi có quyền xóa tiền thưởng và tiền thắng liên quan khỏi tài khoản và bất kỳ tài khoản liên quan nào.    
 2. Việc xác định điều gì cấu thành lạm dụng tiền thưởng sẽ do công ty quyết định, nhưng để rõ ràng những gì sẽ được coi là bằng chứng của việc lạm dụng tiền thưởng sẽ bao gồm, nhưng không giới hạn, các ví dụ sau:       

           - Đánh tiền thưởng cho các trò chơi bị loại trừ.

           - Chiến lược nhiều tài khoản / chiến lược tài khoản proxy.

           - Chiến lược cá cược đa nền tảng.

           - Đánh cược.

           - Chiến lược đặt cược hai bậc.

           - Chiến lược xếp chồng tiền thưởng.

          - Sử dụng VPN hoặc che địa chỉ IP.

          - Chi nhánh CPA hoặc lạm dụng chia sẻ doanh thu.

 1. Chúng tôi có quyền xem xét hồ sơ và nhật ký giao dịch theo thời gian và vì bất kỳ lý do gì. Nếu sau khi xem xét, chúng tôi phát hiện ra một người chơi đã được hưởng lợi từ các khoản tiền khuyến mại bằng cách tham gia vào các mô hình hoặc chiến lược cá cược theo quyết định riêng của chúng tôi được coi là lạm dụng, chúng tôi có quyền rút số tiền thưởng và mọi khoản tiền thắng cược liên quan.
 2. Chúng tôi có quyền từ chối tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi nào, đưa ra các tiêu chí về tính đủ điều kiện để tham gia vào một chương trình khuyến mãi khi nó có vẻ phù hợp và sẽ là người phán xét duy nhất cho tất cả các chương trình khuyến mãi và mọi tranh chấp liên quan đến chương trình đó.
 3. Bất kỳ người nào làm sai các quy tắc khuyến mại đều có thể bị loại, có nghĩa là tiền thưởng và mọi khoản tiền thắng cược liên quan sẽ bị tước bỏ.
 4. Chúng tôi có quyền kết thúc hoặc sửa đổi bất kỳ chương trình khuyến mãi nào vào bất kỳ lúc nào vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo trước.
 5. Việc rút tiền có thể được kiểm tra và / hoặc xác minh danh tính trước khi được xử lý. Bạn có thể được yêu cầu cung cấp bằng chứng nhận dạng, địa chỉ, tuổi và / hoặc bằng chứng gửi tiền, bằng chứng chơi trò chơi hoặc số điện thoại. Việc không cung cấp thông tin này cho chúng tôi trong vòng 72 giờ kể từ khi yêu cầu được đưa ra có thể dẫn đến tiền thưởng và mọi khoản tiền thắng cược liên quan sẽ bị thu hồi.
 1.       © W8BET.com
Đăng ký ngay bây giờ nhận $ 8 freebet
Dành cho thành viên mới
Đã là thành viên hay chưa? Đăng nhập tại đây